Fundació Joan Miró. Barcelona

La Fundació Joan Miró és una institució cultural de Barcelona que custodia algunes de les obres més representatives d’aquest pintor català. Conté més de 104.000 peces entre pintures, escultures i tapissos. Pel que fa als dibuixos, cal destacar que la Fundació conserva la pràctica totalitat de dibuixos preparatoris de Joan Miró, amb més de 8.000 referències, un material bàsic per entendre l’obra de Miró.

140km