Schrijf je in op de nieuwsbrief

    In overeenstemming met Verordening 2016/679 en andere huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat de door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in het behandelingssysteem dat eigendom is van Camping y turismo SAU – A17020645 Ctra. van Torroella naar Estartit. Km 4.7 CP 17258, Spanje 972 751 630 totsrrhh@camping-castellmontgri.com, ten behoeve van*. Wij bewaren de gegevens die u ons verstrekt zolang de commerciële relatie wordt onderhouden of voor de jaren die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Camping y turismo SAU deelt mee dat zij de gegevens op een rechtmatige, transparante en actuele manier zal behandelen. Daarom verbindt Camping y turismo SAU zich ertoe redelijke maatregelen te nemen zodat de gegevens indien nodig onverwijld worden gewist of gecorrigeerd. De gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, behoudens in gevallen waarin er een wettelijke verplichting bestaat. U kunt het recht op toegang, rectificatie, beperking, verwijdering, overdraagbaarheid en verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens uitoefenen door een e-mail te sturen naar totsrrhh@camping-castellmontgri .com. U kunt aanvullende en gedetailleerde informatie over ons privacybeleid raadplegen via de volgende link https://www.camping-castellmontgri.com/politica-de-privacyt/. Wij informeren u dat u uw toestemming voor zowel de verwerking van gegevens als de ontvangst van commerciële communicatie te allen tijde kunt intrekken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres: totsrrhh@camping-castellmontgri.com