Albera

La Serra de l’Albera és el nom que rep el tram oriental dels Pirineus, des del coll d’el Portús fins a la mar Mediterrània. Separa les grans planes de l’Alt Empordà i del Rosselló i la seva carena constitueix l’actual línia fronterera franco-espanyola. Té uns 25 km de llargada. Al vessant sud del massís de l’Albera trobem dues zones ben diferenciades: L’occidental, amb vegetació de caràcter centreeuropeu, amb fagedes i rouredes humides on es troben les últimes vaques de l’Albera, una raça domèstica autòctona; i l’oriental, més mediterrània, amb vegetació de suredes i brolles on subsisteixen les darreres poblacions de tortuga mediterrània.

54km
4.207ha