Ansjovismuseum in l’Escala

De Escorxador Nou is een gebouw in de gemeente l’Escala dat is opgenomen in de inventaris van het architectonisch erfgoed van Catalonië. Het werd in 2006 ingehuldigd als een instelling die zich toelegt op het herstel, het behoud en de verspreiding van het materiële en immateriële culturele erfgoed van l’Escala, met name van de belangrijke zouttraditie van de stad. Via het project “El Fil de la Mémòria” wordt gewerkt aan het behoud en de verspreiding van de mondelinge geschiedenis van l’Escala. Hij redigeert regelmatig het tijdschrift Local History Sheets, tentoonstellingscatalogi en video’s van opnames van ouderen. Het is de thuisbasis van het Ansjovis- en Zoutmuseum.

Het museum organiseert sinds 1997 ook het Zoutfestival, III eeuwfeest van de Alfolí de la Sal. Het is de belangrijkste handeling om het immateriële erfgoed van l’Escala te verspreiden, de gemeenschap erbij te betrekken en een groot aantal bezoekers aan te trekken vanwege zijn authenticiteit. Elke derde zaterdag in september, in de natuurlijke omgeving van het strand van de oude haven, brengt de stad l’Escala hulde aan zijn voorouders, vissers en zoutwerkers met een tentoonstelling van zeevaart, traditionele liederen en dansen zoals de Farandola en de Drakendans.

18km